ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสามารถสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2560 (ภาคพิเศษ) สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10”

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8  ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8”

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

RSS ข่าวสารประจำวัน

Facebook Page