ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

ในวันที่ 22- 23 สิงหาคม 2559