รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2565

เผยเเพร่เมื่อ 130 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 6 พฤศจิกายน 2565
คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัคร
ป.เอก การจัดการภาครัฐและเอกชน (ปร.ด.)
ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ (ปร.ม.)
การจัดการภาครัฐและเอกชน (ศศ.ม.)

ลิงก์กรอกใบสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission