กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ รป.ม. 14-15

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ รป.ม. 14-15

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 14

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร