กิจกรรมไหว้ครู

เผยเเพร่เมื่อ 107 เข้าชม

กิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร