โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ภาวะผู้นำในยุค New Normal”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีระบบออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลย
https://zoom.us/j/92327656770?pwd=akFpOWpLMUcwZkVDTHQ3M041UkIwUT09

Meeting ID: 923 2765 6770
Passcode: 1234