โครงการสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 12

เผยเเพร่เมื่อ 276 เข้าชม

โครงการสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 12

ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ณ ห้อง 844 อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร