เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ระยะเวลาการรับสมัคร

  • 1 มี.ค. – 23 พ.ค. 64 (ภาคปกติ)
  • 1 มี.ค. – 11 ก.ค. 64 (ภาคพิเศษ)

ลิงค์รับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission/